ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเหมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110248
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  110248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านในเหมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAIMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านในเหมือง
ตำบล :
  นาขา
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  077-595212
โทรสาร :
  077-595212
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  ฺBannaimuang@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลังสวน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 09:21:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านในเหมือง


นายสมชาย อรุณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน