ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110262
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  110262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watradbumrong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านราษฎร์บำรุง
ตำบล :
  บางมะพร้าว
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86150
โทรศัพท์ :
  077652026
โทรสาร :
  077652026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กุมภาพันธ์ 2479
อีเมล์ :
  watrat62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลังสวน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางมะพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 00:42:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง


นางสาวสุธินันท์ ยอดสุดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน