ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110269
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  110269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดท่าสุธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatthasutaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่า
ตำบล :
  ตะโก
อำเภอ :
  ทุ่งตะโก
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86220
โทรศัพท์ :
  077505738
โทรสาร :
  077505738
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/10/2476
อีเมล์ :
  watthasutharam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งตะโก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:49:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม


ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน