ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110275
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  110275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชลธีพฤกษาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chonlateepruksaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากน้ำตะโก
ตำบล :
  ปากตะโก
อำเภอ :
  ทุ่งตะโก
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86220
โทรศัพท์ :
  077579158
โทรสาร :
  077579158
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/01/2456
อีเมล์ :
  schoolchonlatee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งตะโก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปากตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 20:53:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม


นายคมกฤช เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน