ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110282
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  110282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าลานทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthalanthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าลานทอง
ตำบล :
  คุริง
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7752-0341
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2530
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คุริง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง


นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน