ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110285
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  110285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สอาดเผดิมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saardphaderm wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าตะเภา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7751-1014
โทรสาร :
  0-7751-1995
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2467
อีเมล์ :
  saard@saard.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  215 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา


นางนพมาศ เพราพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน