ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110286
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  110286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากน้ำชุมพรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paknamchumphonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  หาดทรายรี
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0-7752-1152
โทรสาร :
  077522134
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Paknamchumphonwittaya.spm11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดทรายรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  195 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 22:38:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา


นายโชคชัย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2