ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรียาภัย๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110288
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  110288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรียาภัย๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sriyapai II
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหูรอ
ตำบล :
  นาชะอัง
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7764-2060
โทรสาร :
  077642061
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  pinsom_b@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพรเขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชะอัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13:56:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรียาภัย๒


นายปริญญา พงศ์กาสอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย๒

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน