ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110289
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  110289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแซะรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THASAERACHADAPISAKE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านดอนเคี่ยม
ตำบล :
  ท่าแซะ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7759-9179
โทรสาร :
  077599180
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  rachada906@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินสันติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  220 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:56:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก


นางรักษิณา ยอดมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2