ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110290
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  110290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าข้ามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAKHAMWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-7754-7114
โทรสาร :
  077547113
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/02/2522
อีเมล์ :
   tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  240 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา


ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2