ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110291
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  110291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หงษ์เจริญวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HONGJAROENWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหงษ์เจริญ
ตำบล :
  หงษ์เจริญ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  077613211
โทรสาร :
  077613211
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2534
อีเมล์ :
  hjrschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพร 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หงษ์เจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม


นางพรพนา แดงสกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน