ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปะทิววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110293
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  110293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปะทิววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pathiuwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางสน
ตำบล :
  บางสน
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  0-7759-1043
โทรสาร :
  0-7759-1043
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2513
อีเมล์ :
  pathiuwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะทิว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  220 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:02:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปะทิววิทยา


นายอุดม ทองเจิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]