ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110294
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  110294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มาบอำมฤตวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mapammaritwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านมาบอำมฤต
ตำบล :
  ดอนยาง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0-7757-8577
โทรสาร :
  077578579
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบอำมฤต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  249 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา


นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2