ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110297
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  110297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนศรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suansriwittay School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านวัดด่าน
ตำบล :
  หลังสวน
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  077541050
โทรสาร :
  077544199
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพร 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลังสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  118 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 22:49:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนศรีวิทยา


นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2