ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110298
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  110298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paknumlungsuanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  หลังสวน
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86150
โทรศัพท์ :
  077551134
โทรสาร :
  077551134
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:07:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2