ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลธารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110299
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  110299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชลธารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chollatharnwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านควน
ตำบล :
  บ้านควน
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  077596058
โทรสาร :
  077596059
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤภภาคม 2521
อีเมล์ :
  Chonlatanwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุมพร2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านควน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชลธารวิทยา


นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2