ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองหลังสวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110300
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  110300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองหลังสวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGLANGSUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังตะกอ
ตำบล :
  วังตะกอ
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  077582153
โทรสาร :
  077544320
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  mounglangsuan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลังสวนสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะกอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองหลังสวน


นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2