ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละแมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110301
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  110301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละแมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMAEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านลุ่มพวา
ตำบล :
  ละแม
อำเภอ :
  ละแม
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86170
โทรศัพท์ :
  077559104
โทรสาร :
  077559103
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  lamaewit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละแม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:18:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละแมวิทยา


นายเจริญ ทองศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]