ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110302
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  110302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พะโต๊ะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phatowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  พะโต๊ะ
อำเภอ :
  พะโต๊ะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86180
โทรศัพท์ :
  077539049
โทรสาร :
  077539141
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย. 2518
อีเมล์ :
  phatowittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พะโต๊ะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  112 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:52:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา


นายวันชัย พลดงนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน