ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110303
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  110303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077531217
โทรสาร :
  077531811
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  sawiwitaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2563 เวลา 16:49:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวีวิทยา


นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน