ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาสักวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110304
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  110304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาสักวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasakwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาสัก
ตำบล :
  นาสัก
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077510421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  nasakwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผานาสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:51:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาสักวิทยา


นายศุภชัย ตักชะเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2