ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านสวีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110305
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  110305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านสวีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dansawiwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท้องเกร็ง
ตำบล :
  ด่านสวี
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077538254
โทรสาร :
  077538254
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  dansawi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านสวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  165 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:17:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านสวีวิทยา


นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน