ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110306
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  110306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาทะลุพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaotalupittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  เขาทะลุ
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077620061
โทรสาร :
  077620062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2534
อีเมล์ :
  ktlp@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  400 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:15:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม


นายสนอง ศิลปกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2