ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนครนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110307
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  110307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ครนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kronphitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านน้ำฉาล่าง
ตำบล :
  ครน
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077557153
โทรสาร :
  077557152
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  kps@kron.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ครน วิสัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ครน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนครนพิทยาคม


นายพิเชษฐ์ ทับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนครนพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2