ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110308
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  110308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งตะโกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungtakowitthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ทุ่งตะไคร
อำเภอ :
  ทุ่งตะโก
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86220
โทรศัพท์ :
  077536854
โทรสาร :
  077536854
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2520
อีเมล์ :
  tungtagowit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งตะไคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา


นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2