ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะถํ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550007
รหัส Smis 8 หลัก :
  90010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  550007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะถํ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkothamschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสะพานยาว
ตำบล :
  เขารูปช้าง
อำเภอ :
  เมืองสงขลา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90000
โทรศัพท์ :
  074336082
โทรสาร :
  074337270
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2465
อีเมล์ :
  kotham2556@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเลก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขารูปช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2556 เวลา 13:08:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะถํ้า


นายสุเวคิน บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถํ้า