ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 7 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550249
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  550249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhusagsite school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ตำบล :
  คู
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074499025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  khusagsite@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนจะนะ 5-14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์


นางวันดี ชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน