ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550507
รหัส Smis 8 หลัก :
  90012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  550507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระแสสินธุ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krasaesinwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเชิงแส
ตำบล :
  เชิงแส
อำเภอ :
  กระแสสินธุ์
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90270
โทรศัพท์ :
  074399043
โทรสาร :
  074399261
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  krasaesin043@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงแส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 08:54:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา


นายเกษม รัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน