ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550518
รหัส Smis 8 หลัก :
  90022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  550518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดใหญ่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hatyaipittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพรุเตาะ
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  หาดใหญ่
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90110
โทรศัพท์ :
  0 7430 0297
โทรสาร :
  0 7430 0297
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน