ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550527
รหัส Smis 8 หลัก :
  90012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  550527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะแล้นิมิตวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chalaenimitwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชะแล้
ตำบล :
  ชะแล้
อำเภอ :
  สิงหนคร
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90330
โทรศัพท์ :
  074590116
โทรสาร :
  074590116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กุมภาพันธ์ 2529
อีเมล์ :
  chalae_sk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลชะแล้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแล้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:24:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา


นายอนันต์ ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน