ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560001
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  560001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองสตูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmuangsatun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านฉลุง
ตำบล :
  ฉลุง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  0971188509
โทรสาร :
  074799235
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2459
อีเมล์ :
  anubanmuangsatun2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฉลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล


นายวิรัต สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน