ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560004
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  560004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่ง
ตำบล :
  ฉลุง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074-799022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2480
อีเมล์ :
  560004@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฉลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่ง


นายอนุมัติ นุ่งอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน