ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560005
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  560005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya 40 (Bankaunpo)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านควนโพธิ์
ตำบล :
  ควนโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074724889
โทรสาร :
  074724889
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/07/2487
อีเมล์ :
  thairath40@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 18:48:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)


นายพิสิฐ อุสัยนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน