ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560009
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  560009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านควน
ตำบล :
  บ้านควน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074-799025
โทรสาร :
  074-799025
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  bankhuan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านควน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควน


นายสุริยา สนูบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน