ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกตรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560010
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  560010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกตรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKETTREE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งเหนือ
ตำบล :
  เกตรี
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074-839779
โทรสาร :
  074-839779
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/5/2473
อีเมล์ :
  ketri.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:15:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกตรี


นางสาวโสภา พันกาแด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกตรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน