ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560011
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  560011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาเนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankanea school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกาเนะ
ตำบล :
  บ้านควน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074-770271
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2484
อีเมล์ :
  bankanaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านควน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาเนะ


นางอรุนา ตาเดอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน