ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560012
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  560012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งวิมาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungwiman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งวิมาน
ตำบล :
  บ้านควน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  0848902671
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  tungwimans@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาบังสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านควน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน


นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน