ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560014
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  560014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหน้าเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNAMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหน้าเมือง
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-772177
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  560014@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหน้าเมือง


นางจุรีรัตน์ แคยิหวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน