ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพะเนียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560016
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  560016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังพะเนียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpanead
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังพะเนียด
ตำบล :
  เกตรี
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91140
โทรศัพท์ :
  074-839929
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  wangnead@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:57:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังพะเนียด


นายยอหัน ตุกังหัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพะเนียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน