ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560017
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  560017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาแค
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074740027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  bannakae_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:43:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแค


นางอรุณี สังข์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน