ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสตูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560018
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  560018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสตูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansatun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  พิมาน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-711004
โทรสาร :
  074711004
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2530
อีเมล์ :
  anbsatun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันหลังมังกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สตูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล


นายสุทธิ สายสุนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน