ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560019
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  560019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองขุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongkhut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองขุด
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-711290
โทรสาร :
  074-711290
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/02/2487
อีเมล์ :
  banklongkhut@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18:11:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองขุด


นายเทียนชัย พิสิฐธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน