ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาจีน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560020
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  560020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาจีน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaojeen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาจีน
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-711652
โทรสาร :
  074-711652
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2512
อีเมล์ :
  kaojeen@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาจีน


นายเสรี มากแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจีน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน