ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560022
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  560022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantahin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าหิน
ตำบล :
  ควนขัน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-723085
โทรสาร :
  074-723085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  jrjntngn7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าหิน


นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน