ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560023
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  560023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannalan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาลาน
ตำบล :
  ควนขัน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ธันวาคม 2478
อีเมล์ :
  bannalan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:42:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาลาน


นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน