ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนขัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560024
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  560024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนขัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KHUANKHAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกะดุ
ตำบล :
  ควนขัน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ตุลาคม 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:46:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนขัน


นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน