ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560025
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  560025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจ๊ะบิลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchebilang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเจ๊ะบิลัง
ตำบล :
  เจ๊ะบิลัง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-750801
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  jebilang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันหลังมังกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:37:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง


นายอาหลี ลิมานัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน