ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560026
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  560026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดทรายยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HADSAIYAOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหาดทรายยาว
ตำบล :
  ตันหยงโป
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันหลังมังกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตันหยงโป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:51:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว


นางอรุณี ประมาณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน