ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงโป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560027
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  560027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยงโป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantanyonpo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตันหยงโป
ตำบล :
  ตันหยงโป
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-720445
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  yongpo_rongrian@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตันหยงโป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15:27:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยงโปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงโป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน