ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560028
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  560028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฉลุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchalung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านฉลุง
ตำบล :
  เจ๊ะบิลัง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-772565
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  chalung60@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ๊ะบิลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16:39:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฉลุง


นายสมชัย ขจรเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน